Kdy byl spolek ČČK Slaný založen?
Toto se nám nepodařilo zjistit, ale už je to hodně dlouho. Určitě 30 let.

Co je náplní práce ve spolku?
Naše členky a členové pomáhají při nenadálých událostech, jako jsou živelné pohromy apod., zajišťujeme zdravotní dozory na sportovních a kulturních akcích.

Sami pořádáme akce pro širokou veřejnost včetně dětí spojené s výukou první pomoci. Nejvíce navštěvovanou je Světový den první pomoci, kdy na namaskovanýchfigurantech nejen předvádíme a vysvětlujeme první pomoc, ale příchozí si ji mohou sami vyzkoušet. Tuto akci pořádáme na Masarykově náměstí ve spolupráci s MÚ, hasiči ze Slaného, Samaritány a Městskou policií a velmi nápomocná je nám i 2. ZŠ z Komenského nám.

Pro děti již tradičně pořádáme akci Hurá na prázdniny, kdy probíhají různé soutěže včetně nácviku první pomoci.

Do roku 2016 včetně jsme provozovali kroužek Mladých zdravotníků, ale v dnešní době již žádné z dětí neprojevilo o kroužek zájem. Kroužků je mnoho a děti i rodiče dávají přednost pro ně atraktivnějším kroužkům. Je to velká škoda, protože děti se zde učily nejen poskytovat první pomoc, ale i vzájemně si pomáhat a na výjezdech jsme trénovali i fyzickou připravenost.

Rozhodli jsme se, že budeme připravovat více jednorázových akcí pro děti a mládež. Jsme rádi, že se alespoň nadále děti ze ZŠ účastní Soutěže hlídek mladých zdravotníků a snažíme se jim pomáhat s přípravou na tuto soutěž.

Naše členky a členové jezdí i jako zdravotníci na různé zotavovací akce pro děti i dospělé.

Kolik lidí ve spolku pracuje?
Aktivně nás pracuje cca 10

Které akce minulého roku byste vyzdvihla jako nejdůležitější?
Určitě již zmiňovaný Světový den první pomoci, kterého se účastní hlavně děti od 3 – 18 let, ale i dospělí. Dále jsme měli velkou radost z podařené akce Úrazy dětí, kde jsme s příchozími nacvičili základy první pomoci při úrazech dětí a v dubnu bude následovat pokračování tohoto kurzu, který si vyžádali sami příchozí. Myslím, že ocenili i to, že během školení bylo postaráno i o jejich děti. Naše členky se jim věnovaly a připravily pro ně program.

Myslím, že jsme byli i velmi užiteční na Slánských slavnostech, kdy jsme ošetřili nějaká drobná, ale i vážnější zranění nebo náhlé neúrazové zdravotní problémy.

Četl jsem, že pořádáte kurzy první pomoci pro děti ze ZŠ, děláte, nebo plánujete dělat něco podobného i pro dospělé?
Již výše jsem uvedla, že pořádáme různá školení i s praktickým výcvikem pro dospělé.

Co byste vzkázala našim čtenářům?
Aby si uvědomili, že je pravda, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. S námi se na hodně nenadálých situací mohou připravit a mohou nás i o pomoc požádat a využít naši pomoc.  Moc bychom uvítali nové členy ČČK, ale i dárce krve, které prostřednictvím OS ČČK v Kladně pak rádi oceňujeme. Přijďte mezi nás, kromě pracovních akcí se umíme i bavit. Jezdíme na výlety, zájezdy a setkáváme se u kávičky, sportu apod.