Milí přátelé Slaňáci, kteří si otevřete tyto stránky, víte, co je to Kruh přátel hudby? Vězte, že něco úžasného,  co se zapisuje do lidských životů, něco, co nasměruje lidské životy někam,  kam by se člověk sám nedopracoval,  někam, kde se lidský život stává  bohatým, naplněným… a do tohoto světa bych vás chtěla pozvat.


        Nejde o záležitost jen a jen slánskou. Kruhy přátel hudby vznikaly za první republiky po celém Československu. Ve Slaném se o založení tohoto spolku zasloužil ve třicátých letech tehdejší ředitel hudební školy Ladislav Včelák. Od té doby – s přestávkou v letech okupace- existuje Kruh přátel  hudby ve Slaném dodnes.

Na pozvání Kruhu přátel hudby Koncertovalo ve Slaném několikrát Smetanovo kvarteto, Panochovo kvarteto, Josef Suk, Čeněk Pavlík , klavíristé  Ivan Klánský, Ivo Kahánek Jano Boušková se svou harfou, celá rodina Snítilů zde vystupovala mnohokrát, všichni tito umělci, kterým tleskalo hudbymilovné obecenstvo po celé Evropě, v USA, v Japonsku byli nadšení zdejším prostředím, ve kterém hráli, naší kaplí Nanebevstoupení p. Marie. A tohle všechno se dělo po dlouhá léta ve Slaném.

O Kruhu přátel hudby ve Slaném vám chci časem napsat mnohem víc, dnes vás chci především pozvat na koncert Českého kvarteta filharmonického, které vystoupí ve Slaném 1. března 2017 v 19 hod.  Koncert  pořádá Kruh přátel hudby  ve výše uvedené kapli. Přijďte s námi prožít krásný a povznášející večer.